Pancar Kooperatifi

Pancar kooperatifi

• Türkiye’de şeker, tamamen şeker pancarından üretiliyor ve yıllık ortalama 2.5 milyon ton üretimi ile dünyada Rusya, ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden sonra geliyor. Yine yaklaşık 350 bin çiftçi aile, yıllara göre 350-500 bin hektar arasında değişiklik gösteren ekim alanında şeker pancarı yetiştiriyor.

• İnsanlar tek başlarına yapmakta zorlandıkları işleri “birlikten kuvvet doğar” atasözünün işaret ettiği gibi yapmaya karar vererek kooperatifleri kuruyorlar.

• Ülkemizin 64 ilinin 7.000 yerleşim biriminde 31 Pancar Ekicileri Kooperatifi faaliyete gösteriyor. Kooperatiflerin 50’nin üzerinde tarımsal amaçlı iştiraki, 315 satış mağazası bulunuyor. Ülkemizdeki pancar kooperatifleri daha çok girdi temini konusunda faaliyete gösteriyor. Ortakları olan şeker pancarı üreticilerine tohum, gübre, ilaç, makine vb. girdileri toptan temin ederek üreticilerin daha uygun maliyetlerle almalarını sağlıyor. Çünkü Kooperatiflerin amacı kar değil, ortaklarına maliyetine hizmet etmektir.

• Şeker Sanayi açısından kooperatifleşmenin hareket noktası olarak çiftçilerin şeker
fabrikalarının sahibi olabilmeleri fikri esas alınmıştır.

01
Türkiye'de Şeker Pancarı Üretimi

• Ülkemizde günümüz rakamlarıyla 3 milyon 151 ton pancar şekeri üretim kapasitesi bulunmaktadır. Pancardan şeker üreten şirketlerin toplam günlük pancar işleme kapasitesi de 191 bin 500 ton’dur.

• Türkiye’de şeker pancarı üretimi; her yıl belirlenen şeker kotalarına bağlı olarak programlanmaktadır.

• Türkiye’de 2003 yılından itibaren üretimde istikrar sağlanmıştır. Türkiye 2017/18 üretim döneminde 21 milyon 150 bin ton şeker pancarı üretimi ile dünyada Rusya, Fransa, Almanya ve ABD’nin ardından 5. sırada yer almıştır. Türkiye’de dış ticaret yıllara göre değişmekle birlikte düşük miktarlarda şeker ihracatı ve ithalatı yapılmaktadır. 2019 yılında 150 bin ton şeker ithalatı yapılmıştır. Buna karşılık 30,2 bin ton şeker ihracatı
gerçekleşmiştir.

• Türkiye’de şeker pancarı üretimi pancar ekim alanlarından, üreticiler veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi suretiyle kotalı olarak yapılmaktadır.