İnsan Kaynakları Politikamız

Teknolojinin hızla geliştiği ve serbest piyasa şartlarının olabildiğince hâkim olduğu günümüz dünyasında, yapılan yatırımların geri dönüşünün ancak “insan faktörünün” birincil olarak dikkate alınması ile mümkün olacağı görüşünü baz alarak İnsan Kaynakları vizyonumuz; tüm kaynaklarımızı yöneten ve stratejik ortağımız olarak gördüğümüz insan kaynağımızın; çalışan memnuniyeti ve bağlılığını arttıran, kendi yöntemlerini bulan ve sürekli geliştiren uygulamalar ile bütünleşerek, çalışanların mensubu olmaktan gurur duyduğu adres olmaktır.

Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan ve başarılarımızda büyük pay sahibi olan “İnsan Kaynağımız” en önemli ve öncelikli değerimizdir. Çalışanlarımızla uzun vadeli ve huzurlu birliktelik sağlamak için, bu değerin korunmasına, geliştirilmesine ve gerekli desteğin sağlanmasına önem verilir.

“Önce İnsan” ilkesi doğrultusunda;

Tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam hazırlamak temel İnsan Kaynakları politikamızdır. Amacımız; Albayrak ailesi olarak hep birlikte büyük başarıların altına imzamızı atmak ve şirketimizle birlikte yükselmektir.

İnsan kaynakları süreçleri (seçme ve yerleştirme, ücret ve yan haklar yönetimi, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, organizasyonel gelişim vb.) entegrasyonu ve bütünsel yönetimi kolaylaştıracak ortak bir altyapı üzerinden yürütülür.

  • Seçme ve yerleştirmede temel politika, liyakat ve ahlaki değerlere bağlılıktır. Kimseye ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan, bilgi, beceri, davranış vb. işin gerektirdiği yetkinliklere sahip kişilere eşit fırsat verilir. Şirket değerlerini benimseyip uyum sağlayabilecek, yeterli donanıma sahip, değişim ve gelişime açık, takım çalışmasına ve işbirliğine uygun olan adaylar tercih edilir. Adayların yetkinliklerinin ölçme ve değerlendirilmesine yönelik profesyonel yöntem ve araçlar geliştirilir.
  • Ücret ve Yan Haklar Yönetim Sistemimiz ile çalışanların ücret ve yan hakları; ulusal, bölgesel ve sektörel standartlar dikkate alınarak belirlenir.
  • Bir çalışanın performansı; eğitim, şirkete uyum, değişim, kişisel performansını arttırmaya yönelik çabası gibi farklı veriler ele alınarak değerlendirilmektedir. Eğitim ve Gelişim faaliyetleri, Holding stratejik hedefleri ve değerlerine uygun olarak planlanır.
  • Eğitim sistemi ise ana iki kategoriden oluşmaktadır. İlk kategoride yer alan eğitimler, çalışana eğitimin bitiminde hemen kullanabileceği beceriler kazandırmaya yöneliktir. Bunlar “teknik” ya da “fonksiyonel” eğitimler olarak adlandırılır. İkinci kategoride yer alan eğitimler ise; çalışanı bir bilgi kümesi ile donatıp uzun vadede kişisel gelişim göstermesini hedefleyen eğitimlerdir. Bu eğitimler; kişisel ya da kurumsal gelişim eğitimlerini kapsamaktadır. Kişisel ve kurumsal gelişime katkı sağlamak, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Albayrak Holding, çalışanlarına kendilerini ve işlerini geliştirmeleri için gerekli imkânları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimser.
  • Kariyer ve Yetenek Yönetimi sistemimiz ile; çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak, çalışanların mesleki ve davranışsal gelişimleri sağlanıp kurum aidiyetine katkı sunulur. Kariyer gelişim yolları belirlenerek yetenek havuzları oluşturulur ve kritik rollere yetenekli çalışanları önererek sürekli öğrenme ve gelişim sağlanır.
  • Kariyer planlaması doğrultusunda “yönetici geliştirme programları” yürütülerek çalışanların yönetim anlayışıyla ilgili bilgi, beceri ve yeni bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla “Albayrak İnsan Gücü” ve “Albayrak Yönetim Gücü” adı altında üniversite işbirliği ile iki ayrı eğitim planı uygulanmaktadır.
  • Çalışanların, Albayrak Holding ve çalıştığı şirket ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için çalışan memnuniyet anketleri asgari olarak yılda 1 uygulanır.
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından, tüm riskler tespit edilip yönetilerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.

Albayrak Grubu, işini özveriyle yapan; gelişmeye, geliştirmeye, yeniliğe açık insanların oluşturduğu bir topluluktur. Çözüm üreten, gelişim fikirleri sunan ve katkı sağlayan çalışanların, görüş ve önerilerini aktarabileceği “Katılımcı Yönetim” anlayışı benimsenir. Tüm şirketlerimizde insan kaynağı bir “Değer” olarak görülür ve stratejik ortak haline getirilir. Tüm çalışanlara eşit, dürüst ve adil yaklaşarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ile çalışanların başarısının ve bağlılığının attırılması hedeflenir.