Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’de sanayileşme şeker fabrikaları ile başlamıştır. Şeker pancarı tarımının yaygınlaşmasıyla da Türk tarımının daha modern, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmasının önü açılmış, ülkemize ekonomik yönde gelişmeler kazandırmıştır. Yaklaşık olarak 100 bin çiftçi ve etki alanıyla 3 milyon insana ekonomik gelir sağlayan şeker pancarı, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaktadır. Yüksek kaliteli şeker pancarı, şeker ham maddesine ihtiyaç duyan binlerce işletmeyi desteklemektedir. Şeker pancarının yan ürünleri olan pancar posası ve melas, hayvancılık ve etil alkol gibi çeşitli sektörlere temel ham madde girdisi sağlamaktadır.
Aynı tarlaya üst üste pancar ekilirse hem hastalık ve zararlılar artar hem de topraktaki besin maddesi hızlı tüketileceği için toprağın verimi ve kalitesi düşecektir. Toprağın verimini ve kalitesini korumak için 3’lü veya 4’lü münavebe sistemine uygun bitki yetiştirmek önemlidir.
Pancar bitkisinin tüm türleri “Beta” cinsi içinde toplanmaktadır. Beta cinsi 4 gruba ayrılmaktadır. • - VULGARES GRUBU • - COROLLINEA GRUBU • - NANAE GRUBU • - PATELLARES GRUBU Pancar türleri içinde kültürü yapılan tek tür “Beta vulgaris”dir. Beta vulgaris türünün hayvan pancarı, şeker pancarı, sofralık pancar ve pazı olmak üzere 4 önemli varyetesi bulunmaktadır. Şeker pancarı diğer varyetelerden sonra elde edilmiştir. Varyetelerin hepsi şeker içerir fakat en fazla şeker oranı Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Sacchariferae (beyaz etli) şeker pancarında bulunmaktadır.
Şeker pancarı gelişim dönemini tamamladıktan sonra orta kısmından oval olarak kesildiğinde içerisinde bulunan elekli boru şeklinde iletim demetlerini görürüz. Bu iletim demetlerinin sayısı 8 ile 12 arasında ise şeker oranının yüksek olduğunu anlarız. Şeker pancarında maksimum 12 tane iletim demeti bulunmaktadır. Bu iletim demeti sayısı 4 ile 6 arasında ise pancardaki şeker oranı düşüktür. Ayrıca şeker oranı yüksek olan bitkinin boyun kısmı daha çok toprak içinde kalır ve içindeki spiral şeklindeki oyuk daha belirgindir. Şeker oranı düşük olan bitkide gövde durumu silindir şeklindedir.