Desteklerimiz

Ayni Avanslar;

Tohum, gübre, zirai ilaç, kristal toz şeker, tarım alet ve makineleri, sulama sistemleri

Nakdi Avanlar;

Ekim avansı, çapa avansı, sulama avansı, söküm avansı