Değerler ve Vizyon

icon
Vizyon
Yüksek verim ve kalitede, ekonomik pancar ve şeker üretimi, yan ürünlerin en üst düzeyde değerlendirilmesi, çevreye duyarlı ve organik şeker üretim konularında Şeker Sanayinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

Ülkemizde yeterli miktarda kaliteli şeker pancarı ve şeker üretiminin gerçekleşmesine yardımcı olabilmek için, uygulamalarda önder olmak, şeker pancarı ve şeker üretiminde yeni teknolojileri izlemek, adapte etmek ve geliştirmek üzere uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerini en üst seviyede tutmak güvenli ve tüketilebilir gıda üretimini sağlamak.
icon
Misyon
Şeker pancarı tarımında verim ve kalite açısından dünya standartlarına ulaşmak, şeker teknolojisinde fabrikasyon tekniği, enerji gereksinimi ve enerji ekonomisi, kullanılan hammadde, çeşitli yardımcı madde ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi, ürün çeşitlendirilmesi ve çevre sorunları, önümüzdeki yıllarda çalışmalarımızın ağırlıklı konularını oluşturacaktır.

Pancarın doğa dostu ve yenilenebilir bir hammadde olması ayrıca önemini arttırmakta ve bu konuda da araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Teknik olarak elde edilebilen karbonhidratların, yan ürünlerinin ve diğer rakip ürünlerin pazar durumuna bağlı olarak izlenmesi, gerektiğinde araştırma ve geliştirme kapsamına alınması hedeflerimiz arasındadır.