Ham Fabrika

Ham Fabrika

Kıyım makinelerinde Pancar teknolojik değerlere uygun olarak kıyılır. Kıyma işlemi sırasında pancar hücre dokusu bozulmamalıdır. Pancar kıyım makineleri yatay silindirik şekildedir bu silindir içerisinde bulunan bıçak grupları vasıtasıyla pancar patates cipsi şeklinde kıyılır. Pancar bıçaklarında kıyılan pancar kıyımları nakil bandında sürekli otomatik kantarda tartılarak haşlama teknesine verilir.

Share