Enerji Üretimi ve Diğer Yan Tesisler

Enerji Üretimi ve Diğer Yan Tesisler

01
Kireç Ocağı Ve Kireç Üretimi
Arıtımda kullanılan kireç ve karbondioksit gazı fabrika sahasındaki kireç ocaklarında üretilir. Dikey bir silindir şeklinde olan kireç ocağına üstten kireç taşı ve kok karışımı verilir. Ocak içinde yanan kok, kireç taşını        1000-1100 Cº de parçalayarak, kireç ve karbondiokside ayrışmasını sağlar. Kireç su ile söndürülerek, şerbet arıtımında kullanılmak üzere, kireç sütü hazırlanır. Ocağın üst bölümünden çekilen CO2 ise arıtımda kullanılan kirecin fazlasının çöktürülmesinde kullanılır.
02
Buhar Kazanları
Şeker üretim prosesinde kullanılan ısı ve elektrik enerjisi fabrika içerisinde yer alan kazan ve türbin dairesinden oluşan tesislerden elde edilir. Şeker fabrikalarında yüksek basınçlı kızgın buhar üreten kazanlar kullanılmaktadır. Fabrikanın pancar işleme kapasitesine göre kazan özellikleri belirlenir. Kazanlarda yakıt olarak kömür, l ve doğal gaz kullanılmaktadır. . Kazanlardan elde edilen yüksek basınçtaki buhar türbinden geçirilerek fabrikanın kullanacağı elektrik enerjisi elde edilir.
03
Buhar Türbinleri
Şeker fabrikalarımızda üretim teknolojisi gereği hiç durmadan (nonstop) çalışılması zorunluluğundan dolayı kullanılan tüm elektrik enerjisi, buhar kazanlarından elde edilen 30 bar ve 380 Cº – 400 Cº deki sağlam buharla çalışan buhar türbinlerine bağlı 1800 KW’lık 3 adet jeneratörlerden elde edilir. Elektrik enerjisinde kullanılan sağlam buhar daha sonra retür (çürük) buharlaştırıcılara gönderilir.