Meydan Tesisleri

Meydan Tesisleri

01
Meydan Tesisleri
Pancarın Boşaltılması Ve Silolaması Fabrikaya gelen pancar 2 şekilde boşaltılır. a) Otomatik (mekanik) boşaltma ile b) Basınçlı su ile Karayolu ile fabrikaya gelen pancar, kamyonun hidrolik sistemle kaldırılan bir platformda belli bir eğime getirilmesi ile boşaltılarak transportlar aracılığıyla silolara sevk edilir. Bu sistemde pancardaki toprak ayılır toprağın fabrikaya girmesi önlenmiş olur. Fabrikaya gelen pancarın bir kısmı da basınçlı su ile yüzdürme kanallarına boşaltılır. Kanal üzerinde bulunan taş ve ot tutucular ile pancar ile birlikte gelen taş ve otlar ayrıştırılır.  
02
Pancar Yıkama Makinesi
Taşından, kumundan, toprağından kısmen ayrılan pancar; döner kollu yıkama teknesinde 10-15 dakika döndürülerek yıkanır. Pancar yıkama makinesinde yıkama görevini, hareketli bir mile bağlı olarak dönen aktarıcı, karıştırıcı ve atıcı kollar yerine getirir. Aktarıcı kollar pancarın makine içinde karıştırıcı kollara doğru ilerlemesini sağlar. Karıştırıcı kollar pancarın makine içinde hareketini sağlayarak, çamur ve yabancı maddelerden temizlenmesini, atıcı kollar ise yıkanmış pancarın çıkış helezonuna atılmasını sağlar. Yıkama teknesinin tabanındaki süzgeçten toprak, kum, kuyruk ve taşlar ayrılır. Yıkama işlemi ön yıkama, esas yıkama ve durulamadan ibarettir. Yıkmadan çıkan kirli su brükner denilen büyük dinlendirme havuzuna gönderilir. Çamur çöktürülerek havuzun üst tarafından ayrılan su tekrar pancar yüzdürmede kullanılır.