Rafineri

Rafineri

01
Rafineri
Rafineride ilk işlem %60-65 kuru maddeli koyu şerbetin süzülmesidir. Bu işlem için yeni tip hayward filtreler kullanılmaktadır. Basınçlı filtre silindirik şekilde 12 elemanlıdır. Elemanların dış kısmında filtre bezi bulunmaktadır şerbet filtre bezlerinin içine girerek süzülüp dışarı çıkmaktadır. süzülmüş şerbet eritme teknesine gönderilir.
02
Standart Eritme Teknesi
Filtrelerden gelen şerbet orta şeker santrifüjlerinden gelen orta şeker ve afine santrifüjden gelen afine şeker ile karıştırılarak standart şurup elde edilir.
03
Şeker Pişirimi
Kristalizasyon işlemi; vakum altında çalışan ve bir buhar kamarası aracılığıyla ısıtılan, dikey silindir kazanlarda yapılır. Kazanların ısıtma yüzeyleri 250 m², çapları 4,2 metre ve 50 ton lapa üretimi yapacak şekilde tasarlanmışlardır. Pişirim aparatı şu ana kısımlardan oluşur. 1. Şurup kamarası 2. Buhar kamarası 3. Mekanik karıştırıcı Pişirim başlangıcında önce buhar kamarasının üstüne kadar pişirim için gerekli standart şurup çekilir ve buharlaştırılarak aşırı doygun hale gelinceye kadar koyulaştırılır. Aşırı doygun şuruba maya hazırlama ünitesinden gelen maya verilerek kristal taneleri oluşturulur ve koyulaştırmaya devam edilerek bu taneler büyütülür. Pişirim süresince lapa sürekli karıştırılır. Lapanın kuru maddesi % 92-94 e gelince pişirime son verilip, aparatın alt kapağı açılarak lapa refrijerantlara alınır. Kristal lapa pişirimi için 3. buharlaştırıcının şerbet buharı kullanılır. Pişirim aparatları vakum altında çalıştırılarak kaynama noktası düşürülür. Aparatlarda ki vakum cihazlarından çıkan brüdenin (şerbet buharı) kondenser denilen cihazlarda soğuk su ile yoğunlaştırılması ve vakum pompaları ile elde edilir. Pişirim otomasyonu olan fabrikalarımızda bütün bu işlemler seviye ve kuru madde parametrelerine tabi olarak bilgisayar destekli otomasyon sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
04
Kristal şeker kesikli santrifüjleri.
Şurup ve Kristal tanelerinden oluşan kristal lapa içindeki sakaroz kristallerinin ayrılması işlemi santrifüjlerde yapılır. Santrifüj üstten bir motorla çevrilen etrafı delikli levhayla kaplı silindirik yapıya sahiptir. Lapa santrifüjlendiğinde kristaller silindirin içinde kalırken şurup dışındaki gövdeye savrulur ve buradan depoya gönderilir. Şurubu ayrılan şeker kristalleri su ve buhar püskürtülerek yıkanır ve kurutma ünitesine gönderilir.
05
Şekerin Kurutulması Ve Ambalajlanması
Kristal Santrifüjlerden çıkan şeker kurutma ünitesine nakledilir. Kurutma ünitesinde sıcak hava ile kurutulan şeker soğutularak kristal şeker eleklerine gönderilir . elendikten sonra şeker bunkerine alınır. Artık kristal şeker elde edilmiş olup, ambalajlama işlemine hazırdır. Bunkerin alt kısmında hassas kantarda tartılır, 50 kg lık polipropilen torbalara konarak ambara sevk edilir ve ambardan satışa sunulur.
06
Orta Şeker Lapa Pişirimi
Bu kısımda kristal santrifüjlerinden elde edilen şuruplar ile pişirim yapılır. Kristal lapa pişiriminde olduğu gibi vakum altında pişirim yapılır. Kiristal şeker pişiriminde ki işlemler aynen burada da uygulanır. Orta lapa pişirimi için 4. buharlaştırıcının şerbet buharı kullanılır. Pişirim sonucunda elde edilen ürüne orta şeker lapası denilir. Pişirim sonucu orta şeker lapası refrijeranta alınır. pişirim süresi kristal şeker pişiriminden 1-1,5 saat daha uzundur.
07
orta şeker sürekli santrifüjleri
Sürekli çalışan bu santrifüjlere gelen orta şeker lapasında ki şeker ve şurup birbirinden ayrılır. Ayrılan orta şeker standart eritme teknesine alınır. Ayrılan orta şurup son şeker pişirimine gönderilir
08
Son Şeker Lapası Pişirimi Ve Soğutma Kristalizasyonu
Orta şekerin şurupları son şeker pişirim aparatına alınır. Kristal ve orta şeker pişiriminde olduğu gibi aynı işlemler uygulanır Son lapa pişirimi için 4. Buharlaştırıcı şerbet buharı kullanılır pişirim sonucu elde edilen ürüne son şeker lapası denir.son şeker refrijerantlarına indirilen lapa 25-35 saat soğutularak şurup fazında ki küçük kristallerin olgunlaşması sağlanır .
09
son şeker sürekli santrifüjleri
Sürekli çalışan bu santrifüjlere gelen son şeker lapasında ki şeker ve şurup birbirinden ayrılır. Ayrılan son şeker afine eritme teknesine alınır. Ayrılan şuruba melas denir. Bu şurupta hala %50 oranında şeker vardır. Ancak, bu şekeri kazanmak için tekrar pişirim yapmak ekonomik değildir. Melas etil alkol, maya, sitrik asit üretiminde ve yem sanayiinde kullanılan bir yan üründür. Afine eritme teknesine alınan şekerin üzerine orta şeker şurubu katılarak afine lapa elde edilir. Bu lapa afine santrifüjüne gönderilir. Afine santrifüjden ayrılan şeker standart eritme teknesine alınır. Şurubu safiyetine göre orta şeker ya da son şeker pişiriminde kullanılır.